Projekty » Zieleń

 • Zieleń, projekty, inwentaryzacja
  Zieleń, projekty, inwentaryzacja
 • Zieleń, projekty, inwentaryzacja
  Zieleń, projekty, inwentaryzacja
 • Zieleń, projekty, inwentaryzacja
  Zieleń, projekty, inwentaryzacja

Ogrody:
Oferujemy również kompleksowe zagospodarowanie terenów zieleni.

Inwentaryzacja zieleni:
Wśród dokumentacji towarzyszącej uzyskaniu pozwolenia na budowę czy zgłoszenia budowy obiektów lub robót budowlanych nasza firma wykonuje inwentaryzacje zieleni, przygotowanie dokumentów koniecznych do uzyskania zgody na wycinkę drzewostanu oraz projekty nasadzeń.

Inwentaryzacja zieleni polega na ocenie stanu zdrowotnego drzewostanu, określeniu parametrów takich jak: wysokość, średnica korony, obwód pnia wykonywana jest przy sporządzaniu m.in. następujących prac:

 • projektów przebudowy i budowy dróg;
 • projektów budowy linii światłowodowych oraz kanalizacji teletechnicznej;
 • projektów sieci i przyłączy elektrycznych;
 • budowach obiektów użytkowych i innych.

Projekty nasadzeń realizowane są przy budowach i przebudowach dróg oraz przy budowach obiektach ogólnie dostępnych. Projektowanie zieleni miejskiej tj. zespołów roślinności ma na celu spełnienie określonych potrzeb m.in. wypoczynkowych, zdrowotnych oraz estetycznych. Koncepcje nasadzeń na terenach zielonych mają na celu wprowadzenie zmian w miejscach wymagających poprawy walorów dekoracyjnych i estetycznych terenu, a także pełniących funkcje izolacyjne oraz ochronne. Planujemy następujące formy nasadzeń: parki; zieleńce; zieleń na placach; zieleń przydrożna; zieleń izolacyjna, ochronna; zieleń ozdobna; zieleń rekreacyjna.

 

Nasze projekty związane z inwentaryzacją zieleni:

 1. Budowa linii światłowodowej od istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Traugutta do istniejącej stacji bazowej przy ul. Krasińskiego 29 (nr 46187).
 2. Przebudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 2+500 do km 17+600 i od km 17+640 do km 34+900 długości 32, 36 km wraz z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 287 na rondo w km 37+455
 3. Budowa linii światłowodowej w ul. Długiej we Wrocławiu.
 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1918D w Długołęce od torów PKP w kierunku Kamienia, w zakresie poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, budowa chodników i odwodnienia oraz zatok autobusowych (dł. ok. 1700 m).
 5. Budowa linii światłowodowej we Wrocławiu od ulicy Czajkowskiego, wzdłuż ulic Przesmyckiego, plac Daniłowskiego, Kasprowicza, Bończyka do ulicy Zakładowej.
 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1974D na odcinku od skrzyżowania w miejscowości Krzyżowice do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr W - 346 w Gniechowicach, na długości ok. 2550 m.
 7. Przebudowa drogi powiatowej nr 1950D i 1975D od skrzyżowania z drogą nr 1973D w kierunku miejscowości Bąki na długości ok. 1250m.
 8. Projekt rozbudowy drogi krajowej nr 94 na odcinku Legnica - Chojnów.
 9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Domaszczyn - granica Powiatu, na długości ok. 7350m. II etap - węzeł Łozina - granica Powiatu, dł. ok. 7080 m.
 10. Przebudowa drogi powiatowej nr 1453D na odcinku Domaszczyn - granica Powiatu, na długości ok. 7350m., I etap - obejście Domaszczyna, dł. ok. 270 m.
 11. Projekt linii światłowodowej we Wrocławiu wzdłuż ulic Długosza, Czajkowskiego, Sołtysowicka, Poprzeczna, Brucknera.
 12. Budowa linii światłowodowej w relacji Przystankowa/Pawia - Borowska/Obiekt Akademii Medycznej we Wrocławiu.
 13. Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi na Stabłowicach, we Wrocławiu.
 14. Koncepcja programowa obwodnicy Świdnicy w ciągu drogi krajowej nr 35
 15. Przebudowa ulicy Borowej w Wilczycach
 16. Budowa linii światłowodowej do stacji bazowej PTC ERA w relacji ul. Zielna - ul. Grodzieńska/ Wilczyce dz. nr 32/
 17. Budowa linii światłowodowej we Wrocławiu od stacji bazowej (nr 46277) ul. Wiśniowa do kanalizacji telekomunikacyjnej na skrzyżowaniu ulic Wiśniowej i Powstańców Śląskich.
 18. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 701 Domaniewek - Ożarów Mazowiecki od km 3 + 460 do km 10 + 600 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 718 w km 6 + 580.
 19. Budowa przyłącza światłowodowego do budynku przy ul. Żelaznej 46 we Wrocławiu.
 20. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297.
 21. Budowy drugiej i przebudowy istniejącej jezdni ul. Legionów na odcinku od ul. Faradaya do ul. Złotej wraz z budową mostu na rzece Kucelince w Częstochowie - etap II od ul. Faradaya do ul. Złotej.
 22. Remont ul. Muchoborskiej na odcinku od ul. Szkockiej do wjazdu na teren Zakładów Piekarskich Mamut we Wrocławiu.
 23. Projekt linii światłowodowej do stacji 46320 Na Ostatnim Groszu 112 w relacji 46000-46500 oraz 46000-46041 wzdłuż ulic Balonowa, Bystrzycka, Na Ostatnim Groszu, Legnicka, Milenijna, Wejherowska, Popowicka we Wrocławiu.
 24. Projekt linii światłowodowej we Wrocławiu od nowoprojektowanej centrali MSC (nr 46300) Na Ostatnim Groszu 112 do projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej Na Ostatnim Groszu.
 25. Przebudowa ul. Żeromskiego od ul. Kilińskiego do Armii Krajowej w Piasecznie.
 26. Przebudowa dróg - etap I na terenie specjalistycznego zakładu profilaktyczno - leczniczego "PROVITA", przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu.
 27. Budowa linii światłowodowej we Wrocławiu wzdłuż ulic Brucknera, Krzywoustego, Zielnej, Gorlickiej, Kiełczowskiej
 28. Budowa linii światłowodowej we Wrocławiu od stacji bazowej (nr 46477) budynek Akademii Ekonomicznej ul. Komandorska 118 - 120 do kanalizacji telekomunikacyjnej przy ul. Wielkiej.

Projekty nasadzeń:

 1. Ul. Gniewomierska w Legnicy.
 2. Ul. Legionów na odcinku od ul. Faradaya do ul. Złotej w Częstochowie.
 3. Ul. H. Głogowskiego w Głogowie.
 4. Zespół obiektów sportowo - rekreacyjnych w Głogowie.

 

NASI INWESTORZY