Zestaw o mocy nominalnej 6,72 kWp*
Moduł SV60P-240 28 sztuk ongrid672
Inwerter Powador 6600 TL
Okablowanie 80 mb
Konektory 4 sztuki
Powierzchnia modułów 47,6 m2
Masa modułów 560 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
6 559 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 98%