Zestaw o mocy nominalnej 4,56 kWp
Moduł SV60P-240 19 sztuk ongrid456
Inwerter Powador 5300 TL
Okablowanie 40 mb
Konektory 2 sztuki
Powierzchnia modułów 32,3 m2
Masa modułów 380 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
4 448 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 98%