Zestaw o mocy nominalnej 39,48 kWp
Moduł SV60P-240 168 sztuk ongrid3948
Inwerter Powador 39.0 TL3-XL
Okablowanie 320 mb
Konektory 16 sztuk
Powierzchnia modułów 285,6 m2
Masa modułów 3 360 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
39 252 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 99%