Zestaw o mocy nominalnej 30,24 kWp
Moduł SV60P-240 126 sztuk ongrid3024
Inwerter Powador 30.0 TL3-XL
Okablowanie 240 mb
Konektory 12 sztuk
Powierzchnia modułów 214,2 m2
Masa modułów 2 520 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
30 164 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 99%