Zestaw o mocy nominalnej 3,36 kW
Moduł SV60P-240 14 sztuk Zestaw o mocy nominalnej 3,36 kW
Inwerter Powador 3200 TL
Okablowanie 40 mb
Konektory 2 sztuki
Powierzchnia modułów 23,8 m2
Masa modułów 280 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
3 278 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 98%