Zestaw o mocy nominalnej 20,16 kWp
Moduł SV60P-240 84 sztuki ongrid2016
Inwerter 2x Powador 10.0 TL3
Okablowanie 160 mb
Konektory 8 sztuk
Powierzchnia modułów 142,8 m2
Masa modułów 1 680 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
20 011 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 99%