Zestaw o mocy nominalnej 2,4 kWp*
Moduł SV60P-240 10 sztuk Zestaw o mocy nominalnej 2,4 kWp*
Inwerter Powador 3200 TL
Okablowanie 40 mb
Konektory 2 sztuki
Powierzchnia modułów 17 m2
Masa modułów 200 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
2 329 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 97%
*możliwość rozbudowy do 3,36 kW