Zestaw o mocy nominalnej 10,08 kWp
Moduł SV60P-240 42 sztuki ongrid1008
Inwerter Powador 10.0 TL3
Okablowanie 80 mb
Konektory 4 sztuki
Powierzchnia modułów 71,4 m2
Masa modułów 840 kg
Szacunkowa produkcja
energii elektrycznej
10 006 kWh/rok
Współ. produkcji Wh/Wp/rok 99%