Projekty » Telekomunikacja

 • Telekomunikacja, projektowanie, budowa
  Telekomunikacja, projektowanie, budowa
 • Telekomunikacja, projektowanie, budowa
  Telekomunikacja, projektowanie, budowa
 • Telekomunikacja, projektowanie, budowa
  Telekomunikacja, projektowanie, budowa

Jednym z głównych obszarów naszego działania jest opracowywanie dokumentacji projektowych sieci telekomunikacyjnych.
W branży teletechnicznej zajmujemy się projektami budowlanymi i wykonawczymi:

 • Projektowanie i budowa kanalizacji i sieci telekomunikacyjnych;
 • Projektowanie i budowa linii światłowodowych;
 • Projektowanie i budowa sieci strukturalnych;
 • Przebudowa kabli dalekosiężnych TKD.

Wykonujemy także:

 • Kosztorysy inwestorskie, ofertowe oraz przedmiary robót;
 • Specyfikacje techniczne wykonania robót.

Nasze projekty w branży telekomunikacyjnej to między innymi:

 1. Projekty związane z usunięciem kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej z projektowaną infrastruktura drogową (spis uwzględnia jedynie ważniejsze prace).
  • Budowa drogi krajowej nr S7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - długość ok. 20km (przebudowa kolizji sieci teletechnicznych oraz projekt Inteligentnego Systemu Sterowania Ruchem )
  • Autostrada A1 na odcinku granica województwa kujawsko-pomorskiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 - Zadanie II odcinek 2 od węzła "Sójki" do węzła "Piątek" od km 245+800 do km 273+400 (przebudowa kolizji sieci teletechnicznych oraz projekt łaczności autostradowych )
  • Autostrada A4 Rzeszów - Jarosław, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00 Globalny kilometraż od km 581+263.44 do 622+463.44 (przebudowa kolizji sieci teletechnicznych oraz projekt łaczności autostradowych )
  • Zaprojektowanie i wykonanie autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa na odcinku: Radymno (bez węzła) - Korczowa o długości 22 km (od km 647+455,82 do km 668+837,65 (przebudowa kolizji sieci teletechnicznych oraz projekt łaczności autostradowych )
  • Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców Etap II - Oleśnica ( Węzeł Cieśle) -Syców (Syców Wschód) długość ok. 25km ( przebudowa kolizji sieci teletechnicznych oraz projekt systemu zarzadzania i monitorowania ruchem )
  • Oraz wiele innych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 2. Projekty realizowane samodzielnie i w całości (spis uwzględnia jedynie ważniejsze prace).
  • Połączenia światłowodowe stacji bazowych miasta Wrocławia (Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.):
   - 21 km zrealizowanych.
  • Budowa sieci internetowej we Wrocławiu w rejonie ulic Chorzowskiej, Katowickiej, Tarnogórskiej.
  • Budowy kanalizacji teletechnicznej sieci TVK w obrębie Różanka we Wrocławiu.
  • Budowy kanalizacji teletechnicznej sieci TVK w Oławie.
  • Budowy kanalizacji teletechnicznej sieci TVK w Brzegu Dolnym.

 

NASI INWESTORZY