Projekty » Energetyka

 • Energetyka, projekty, budowa
  Energetyka, projekty, budowa

W branży elektrycznej projektujemy:

 • Instalacje elektryczne wewnętrzne nn
 • Instalacje elektryczne zewnętrzne nn
 • Stacje transformatorowe
 • Przyłącza do budynków
 • Linie kablowe ziemne i napowietrzne nn, SN i WN
 • Ochronę odgromową budynków

Nasze projekty z branży elektrycznej i elektroenergetycznej:

 1. Wykonanie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej dla budowy autostrady A-4, na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+250.00 do km 621+930.00 w zakresie przebudowy i budowy sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym.
 2. Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla budowy drogi ekspresowej S-8 na odcinku Olesnica (Węzeł Cieśle) - Syców (Węzeł Syców Wschód) o długości łšcznej 23km w zakresie przebudowy i budowy sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym.
 3. Wykonanie Projektu Budowlanego i Wykonawczego dla budowy drogi ekspresowej S-7 na odcinku: koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego - długość ok. 20km w zakresie przebudowy i budowy sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia wraz z oświetleniem drogowym.
 4. Modernizacja infrastruktury drogowej na polsko-czeskiej trasie rowerowej im. T. G. Masaryka na odcinku drogi wojewódzkiej nr 387 w Gminie Kudowa Zdrój
 5. Przebudowa ul. Żeromskiego w miejscowości Piaseczno
 6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 387 w Kudowie Zdrój - odcinek od ul. Turystycznej do drogi do Jakubowic
 7. Budowa parkingu przy ulicy Generała W. Sikorskiego w Lubinie w rejonie hotelu OSIR na terenie Regionalnego Centrum Sportowo - rekreacyjnego i Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 8. Opracowania dokumentacji projektowej na dostosowanie ciągu ulic Lipowa, Handlowa i Rzemieślnicza w Kaliszu jako system ulic jednokierunkowych z przebudową jezdni, chodników, parkingów i skrzyżowań
 9. Przebudowa urządzeń oświetlenia drogowego na drodze krajowej nr 5 Bielany Wrocławskie.
 10. Wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od km 13+549 (skrzyżowanie z ul. Topolową) do km 14+573 (skrzyżowanie z ul. Tysiąclecia) w ciągu drogi wojewódzkiej nr 939 w miejscowości Łąka.
 11. Przebudowa ulic Słonecznej, Widokowej, Spacerowej, Pięknej we Lwówku Śląskim wraz z odwodnieniem i oświetleniem
 12. Projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 396 od km 34+582 do km 35+834 (ul. Strzelnej, ul. Wiejskiej) w Oławie
 13. Remont i rozbudowa stadionu piłkarskiego przy ul. Oporowskiej we Wrocławiu. Przebudowa kanalizacji teletechnicznej
 14. Przebudowa Mostu Słodowego nad upustem powodziowym młynów "Świętej Klary"" we Wrocławiu
 15. Przyłącze energetyczne do projektowanej stacji paliw w miwjscowości Okmiany, gmina Chojnów dz. 450/48 wraz z zabudową słupowej stacji transformatorowej
 16. Przyłączenie obiektu: zestaw hydroforowy do podniesienia ciśnienia wody sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Ruda, ul. Góra Anny, dz. nr 653
 17. Przyłączenie obiektu: przepompownia kanalizacji sanitarnej przy ul. Fredry w miejscowości Nowa Ruda
 18. Projekt wykonawczy przebudowy kanalizacji teletechnicznej dla Stadionu WKS Śląsk Wrocław - Wrocław z uzgodnieniami TPSA
 19. Zasilenia tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Makronoskiej z nowowybudowaną Trasą Przemysłową we Wrocławiu
 20. Opracowania dokumentacji projektowej uzbrojenia obszaru w rejonie ulic Trzebnickiej Dojazdowej i Akacjowej w Miliczu
 21. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Bolesławiec - usunięcie kolizji energetycznych
 22. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 w km 71+426 w miejscowości Lubnów
 23. Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 8 w m. Kudowa od ul. Fredry do zjazdu na ul. Słone za hotelem "Śnieżnik" w km 1+500 do km 2+480, strona drogi lewa
 24. Przebudowa skrzyżowania ulic 3-go maja i Kardynała B. kominka w miejscowaościPolkowice

 

NASI INWESTORZY